Tannbehandling og trygderefusjon | Tannlege i Levanger | Tannlege Alstad
Team 3 Tannlege Alstad Topbanner Underside 2280x634
Team 3 Tannlege Alstad Topbanner Underside 750x478

Tannbehandling og trygderefusjon

Det har etterhvert kommet flere og bedre muligheter for trygdedekning av tannbehandling. Hos oss etterstreber vi å holde oss oppdaterte med hensyn til disse reglene, til det beste for våre pasienter.

Tannlegen kan nå sende regning direkte uten å søke på forhånd. Dette gjelder alle tilstander som er listet opp i §5-6, blant annet ved infeksjonforebyggende behandling (ifb transplantasjoner), kreft i munnhulen, sjeldne medisinske tilstander, periodontitt-rehabilitering (nye tenner etter tannkjøttsykdom), munntørrhet og alvorlig tannslitasje.

Fra 01.01.09 har NAV Helsetjenesteforvaltning skiftet navn og tilhørighet. Det nye navnet er HELFO, Helseøkonomiforvaltningen.

De er ikke lenger tilknyttet NAV, men tilhører nå Helsedirektoratet. Organiseringen er den samme som før med regionkontorer og Servicesenter. Alle telefonnummer og adresser er de samme som før.

Våre tannleger har svært god kunnskap om alle de forskjellige mulighetene og prosedyrer. Pasienten må være behjelpelig med å fremskaffe relevante opplysninger som legeattester o.l. Vi hjelper deg med tolkningen, sende regning og gir deg overslag over hva det vil koste ved de ulike tilfellene. Vi har direkte oppgjør med HELFO, Helseøkonomiforvaltningen, Region Oslo (tidligere NAV Helsetjenesteforvaltning Oslo), slik at du slipper å legge ut store summer for så og få tilbake fra HELFO.

Vi bruker mye tid og ressurser på trygderefusjoner, og har god kunnskap til å kunne si om en tannbehandling ikke dekkes pga manglende hjemmel for refusjon.

Hvilke muligheter finnes?

Man har nå samlet alle trygderefusjoner til tannbehandlinger under èn paragraf, § 5-6. Dette gjelder f.eks operasjon av visdomstenner/dyptliggende tenner eller røtter, prøvetaking, enkelte røntgenbilder, systematisk behandling av tannkjøttsykdom eller tannskader ved epilepsianfall. Enkelte sjeldne medisinske tilstander gir også mulighet til stønad (Det finnes en egen liste over tilstander, en A og en såkalt B-liste).

Skal du ha en større hjerteoperasjon eller organtransplantasjon har du mulighet til stønad, det samme hvis du har kreft i munnhulen, eller tilgrensende vev og erstatning av tapte tenner pga marginal periodontitt (Pyrea) .

Tidligere måtte man søke på forhånd ved det som ble kalt bidrag, f. eks på grunnlag av munntørrhet (Sjøgrens, medisinindusert e.l.), tannskader etter ulykke, anorexia/bulemia, tannslitasje, nedsatt tannhelse pga alvorlig psykisk lidelse, cellegiftbehandling etc. Nå trenger ikke pasient/tannlegen søke lenger. Tannlegen vurderer og dokumenterer i journal om det er hjemmel for refusjon fra trygden etter spesielle takster (offentlige takster), deretter sender han/hun en regning til HELFO som utbetaler direkte til tannlegen. Du slipper å legge ut for dyre behandlinger.

Yrkesskade

Det er viktig at du kommer til tannlegen umiddelbart etter skaden. Tannlegen vil sende inn de nødvendige papirer og røntgenbilder. Du kan da få full dekning etter offentlige takster. Vi har høyere takster og det må derfor påregnes et mellomlegg du selv må betale. Dette beløpet kan du kreve tilbake fra arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Tannskade ved ulykke.

Du kan i enkelte tilfeller også få refusjon fra HELFO ved vanlige fritidsulykker. Dette forutsetter at du oppsøker tannlegen med engang og behandlingen utføres innen 1 år. Har du forsikring kan den dekke det som HELFO ikke dekker.

Hva gis i støtte?

De ulike gruppene har forskjellig dekning, men likt for alle grupper er at det finnes noe som vi kaller “offentlige takster” (Veileder: “Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling”). Les mer her.

Trygden forholder seg kun til disse takstene. Hvis man har rett til full dekning (eksempelvis, infeksjonsforebyggende ved hjerteoperasjon/organtransplantasjon, svulster i munnhulen) menes det etter de offentlige takstene, ikke tannlegens takster.
Disse takstene er normalt noe lavere enn våre priser derfor blir det alltid et mellomlegg å betale.

Pasienter kan henvende seg til HELFO, Helseøkonomiforvaltningen, Servicesenteret, Tlf 815 70 030.

Har du flere spørsmål er det bare å ta kontakt med oss

Nyttige lenker:
www.helfo.no
www.tannlegeforeningen.no