Implantatbehandling | Tannlege Levanger | Tannlege Alstad
Behandlingsrom Tannlege Alstad Topbanner Underside 2280x634
Behandlingsrom Tannlege Alstad Topbanner Underside 750x478

Implantatbehandling

Implantatbehandling benyttes der konvensjonell behandling innen tannprotetikk ikke er mulig eller tilrådelig.

Hva er et tannimplantat?

Dentale implantater

Tannimplantater er kunstige tannrøtter som benyttes for å oppnå ideell erstatning av en eller flere tapte tenner. Underforstått er implantat ikke et mål, men et hjelpemiddel.
”Pasienten kommer til tannlegen for å få tenner, ikke primært for å få implantater”.

Ved implantatbehandling legger man inn fester i titan som implantatene kan festes i.

 

 

 

Første til å bruke rotformede skruimplantater

Tannlege Per Johan Alstad var blant de første allmennpraktiserende tannleger i landet (1981) som tok i bruk moderne, overflatebehandlede, rotformede skruimplantater.

Nytt liv med tannimplantater

De første pasientene klinikken behandlet hadde tannløse underkjever og benyttet helproteser (gebiss) som ikke fungerte. Disse pasientene opplevde seg selv som tanninvalide og fungerte hverken sosialt, yrkesmessig eller tygge-/talefunksjonelt. De opplevde uten unntak ”et nytt liv” med implantatfestede tenner. Enkelte pasienter har i media gitt uttrykk for sine erfaringer og derved hjulpet andre i samme situasjon. Denne ”jungeltelegrafen” var også nødvendig da ikke alle fagmiljøer i Norge hadde like stor tro på implantater. Noen gamle avisklipp finner du her.

Implantater i overkjeven og én-tannerstatninger

Fra midt på 80-tallet og videre utover 90-tallet ble det såkalte ”osseointegrasjonsprisnippet” så godt som enerådende i implantologien. Med dette ble også indikasjonspekteret for bruken av implantater utvidet. Implantater i overkjeven og én-tannerstatninger med bruk av implantat ble en mer forutsigbar behandling og prognosene ble bedre.

Les mer om historien til tannimplantater her.

Hvordan utføres implantatbehandling?

Tannlegen vurderer sammen med pasienten behov og ønsker. Inkluderer behandlingen bruk av implantater må en del forutsetninger være innfridd. Allmenn helsetilstand, medikamentbruk, til en viss grad livsstil og lokale forhold i kjevebenet blir vurdert.
For å illustrere framgangsmåten kan du se på disse bildene, eller implantater under Tannhelseinfo.

Fremgangsmåten ved implantatbehandling

Eksempler på tannløse overkjever med implantater

Ikke bare for helt tannløse
Uansett hvor mange tenner som skal erstattes er implantater oftere og oftere et riktig alternativ.

Entannsimplantat
Entannsimplantat 2
Entannsimplantat 3

Alstad er medlem i flere av verdens mest anerkjente implantatforeninger:

Logo til International Congress Of Oral Implantologists