Tannhelse og økonomisk trygdeytelse | Tannlege Alstad
Karius Baktus Tannlege Alstad Topbanner Underside 2280x634
Karius Baktus Tannlege Alstad Topbanner Underside 750x478

Tannhelse er også helse

Vi ønsker å gi deg nyttig informasjon, og svar på de spørsmål du måtte ha til tannhelse.

Tannhelse og økonomisk trygdeytelse

Tannhelse og helse generelt kan for mange oppleves som dyrt, men det er ikke like ofte at legen din sier, “du behøver en ny hjerteklaff”, og du må avslå fordi du ikke har råd. Eller, “du må skifte hoften din, du må betale selv, det koster titusenvis av kroner, men det vil gi deg bedre funksjon, smertefrihet og livskvalitet”. Om du ikke har penger, får du da ingen behandling?
– En utenkelig situasjon for oss i velferds-Norge.

Hvor viktig er tannhelsen?

Tannlegen din sier: ”Her er den beste behandlingen å sette inn en bro”. Mange pasienter i landet vårt må takke nei til tannlegens beste behandlingstilbud. Det koster for mye. Ikke sjeldent opplever vi tannleger dette, og det er trist. Vi vil gjerne gi den beste behandlingen, pasienten behøver den beste behandlingen, men mange har ikke økonomi til å gjennomføre den.

Stønad til tannhelse

Heldigvis får vi i Norge hjelp over statsbudsjettet når vi behøver lege- og sykehusbehandling.

Det blir stadig mer uforståelig for flere og flere at munnhule og tenner rent helsemessig ikke er inkludert i kroppen.

Ved siste Stortingsvalg hadde flere partier ”tannhelse” i programmet sitt. Hos andre partier var temaet lite prioritert.

De senere år har det vært en fokusering på enkelte tann- og munnhulelidelser fra myndighetenes side. Tannkjøttbetennelse og tanntap som følge av betennelse er gitt større mulighet for bidrag og stønad fra HELFO. Sjeldne medisinske tilstander (SMT) kan gi grunnlag for økonomisk trygdeytelse, og tannskader i jobbsammenheng som yrkesskade dekkes av HELFO.
Du kan lese mer om HELFO sine bestemmelser på linken www.tannlegeforeningen.no 

Les mer informasjon om Helfo her.