Nyere teknikker - Tannlege Alstad
Maskin Tannlege Alstad Topbanner Underside 2280x634
Maskin Tannlege Alstad Topbanner Underside 750x478

Nyere teknikker

Nyere teknikker gjør det i dag mulig å ”bygge” benstruktur i enkelte tilfeller. Dette kan være aktuelt der en ønsker å sette inn et implantat, men benvolumet er utilstrekkelig. Det kan transplanteres bensubstans fra andre steder i pasientens kjever, og dette kan suppleres med industrielt fremstilt kunstig bensubstans. Det forskes utbredt på dette over hele verden, og tannlege Alstad har deltatt på flere praktiske og teoretiske kurs om temaet.
Produktene Bio-Oss og BioGide kan interesserte lese mer om på www.geistlich.com.
Opplæringen i omgang med og behandling av grasilt benvev er krevende. En skal ha en stø og fjærlett hånd og en av testene en må igjennom ser du på bildet.